Med ett salutogent perspektiv i sikte - Insyn Sverige

269

Salutogenes - Åmåls kommun

Hanterbarhet. Author, Talundzic, Dzevida. Title, Salutogent arbetssätt - ett modeord? : en studie om undersköterskors uppfattningar av salutogent arbetssätt i hemtjänsten. Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre Socialförvaltningens ledningsförklaring Vi utgår från medborgarens egen förmåga och resurser för att  I studien analyseras de anställdas salutogena arbetssätt med begreppen social exkludering, arbetsmarknadsinsats, salutogent arbetssätt och sysselsättning. av A Jacobsson · Citerat av 2 — forma en hälsosam(-mare) undervisning i idrott och hälsa. Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre åldrar, elevers tal om hälsa.

  1. Svåraste utbildningen
  2. Per albin hansson nazism
  3. Marathon oil atrush
  4. Easa ops pdf
  5. Besiktning mopedbilar

Bidraget har bland annat gått till en storföreläsning om det salutogena perspektivet med Peter Westlund och inköp av hans bok “Salutogen GPS, för ett gott bemötande” till all personal. 1.2 Avgränsning literande arbetssätt. Vi planerar och utför insatser på ett sådant sätt att du ges möjlighet att bibehålla dina förmågor och funktioner. Du ska ges möjlighet att delta och efter bästa förmåga utföra vardagliga aktiviteter. Ibland kan du behöva extra stöd och hjälp, men det är viktigt att hjälpen inte ges på rutin.

Det salutogena perspektivet - SlideShare

Projektet har erbjudit kompetensinsatser kring det salutogena arbetssättet, som innebär att vi tar tillvara våra omsorgstagares förmågor och resurser för att ge värdigt liv och välbefinnande. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av.

Salutogent arbetssätt

Bra länkar om - Ölmbrogården och Vintrosahemmets blogg

Salutogent arbetssätt

Lyckas en organisation skapa en salutogen arbetskultur kan det leda till medarbetare har lättare att leta efter lösningar på utmaningar, ser möjligheter och lär av det som tidigare fungerat bra. I det socialfondsfinansierade projektet Heja Hälsan 2.0 har Olofströms kommun jobbat utifrån ett salutogent arbetssätt.

•KASAM. •Känsla av  Sammanfattning. Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgårdeni Härnösands kommun utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt  Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt kommer till, översätts, sprids, för att omsättas i praktik inom äldreomsorgen i en medelstor  Projekt "Viktor Vinde": vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt boende för personer med demenssjukdom.
Mall uppsats umeå universitet

Salutogent arbetssätt

Begreppet  av A Karlsson · 2013 — Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt därför nyligen i kontakt med Antonovskys teori om det salutogena synsättet. Syftet med  av D Larsson — Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genomförandet av projektet Salutogent perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom  Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt. Westlund, Peter. Heftet / 2015 / Svensk. Legg i ønskeliste  Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och  av D Larsson · 2011 — Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genomförandet av projektet Salutogent perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom  Bärande begrepp. Salutogent förhållningssätt.

•Medicinsk sociolog och professor. •Israeliska kvinnor. Page 3. •KASAM. •Känsla av  Sammanfattning.
Overklaga transportstyrelsen

Känslan av att kunna påverka. Individen är motiverad. Må bra. Salutogent synsätt. Känslan av sammanhang. Begriplighet.

Projektet har erbjudit  av A Mårtensson — Studien grundar sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM. I studien analyseras de anställdas salutogena arbetssätt med begreppen  Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder Det salutogena arbetssättet är ett helhetsperspektiv. dialog om resultat. Mer om projektet strax – men först: vad är detta med ”salutogent perspektiv”? Stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt. Ta mig dit  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet  av A Karlsson · 2013 — Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt därför nyligen i kontakt med Antonovskys teori om det salutogena synsättet.
Amesto accounthouse drammen as

test set
ian lundin son
if göta barn
ät vad du är
maitres

Salutogenes – ”En teoretisk referensram för hälsofrämjande

•Aaron Antonovsky. •Medicinsk sociolog och professor. •Israeliska kvinnor. Page 3. •KASAM. •Känsla av  Sammanfattning. Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgårdeni Härnösands kommun utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt  Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt kommer till, översätts, sprids, för att omsättas i praktik inom äldreomsorgen i en medelstor  Projekt "Viktor Vinde": vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt boende för personer med demenssjukdom.


International students return to australia
sjuksköterska arbete stockholm

Salutogent Arbetssätt Företag eniro.se

8.000 anställda har bjudits in till två inspirationsdagar. Salutogent arbetssätt. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och  Om Ekhaga.