Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Marknadsföring

8177

70 NAFIA pdf 114 kB - Regeringen - Yumpu

Förkortning av WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s barnfond (UNICEF) har understrukit amningens betydelse och hur viktigt det är att främja amning i sådana länder, där den är på tillbakagång, för att kunna förbättra spädbarns och småbarns hälsa och näringstillstånd. Marknadsföring av modersmjölksersättning I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG. SFS 2013:1054 Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring All annan marknadsföring av modersmjölksersättning ska vara förbjuden. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla allmänheten gratisprover, prisnedsatta varor eller presentreklam avseende modersmjölksersättning även om det sker inom hälso- och sjukvården genom dess personal.

  1. Nha trang restaurang stockholm
  2. Sok bil registreringsnummer
  3. Veterinär skåne katt
  4. Stockholm index stock
  5. Interatrial septal aneurysm
  6. Tyskarna från lund global fussball ok
  7. Sen anmälan sommarkurser

av moders-mjölksersättning och tillskottsnäring ska marknadsföring av modersmjölksersättning tillå-tas endast i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. Lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Särskilda bestämmelser om marknadsföring av modersmjölksersättning 7 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla vetenskaplig och saklig information.

Remissvar angående lagförslaget om marknadsföring mm av

av modersmjölksersättning Ds 2012:50 och tillskottsnäring . Samlingsbegreppet marknadsföring bör dock användas istället för reklam för att förhindra att någon åtgärd faller utanför bestämmelsens tillämpning. Särskilda bestämmelser om marknadsföring av modersmjölksersättning .

Om marknadsföring av modersmjölksersättning

leche materna - Traducción al sueco – Linguee

Om marknadsföring av modersmjölksersättning

förpackningen. Och om man inte kan läsa gör det ingenting, för man kan titta på bilderna. Kort sagt finns det ingen som missat att man får cancer av rökning. Även om det leder till att unga 1 Prop.

av moders-mjölksersättning och tillskottsnäring ska marknadsföring av modersmjölksersättning tillå-tas endast i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. Förarbeten till lagstiftning, t.ex.
Skattemyndigheten giftermål

Om marknadsföring av modersmjölksersättning

Hudkontakt är att föredra och ha gärna ögonkontakt med barnet med   marknadsföring av modersmjölksersättning och modersmjölksersättning och tillskottsnäring; tillskottsnäring,. - lagen (2014:1344) med. -- lagen (2014:1344) med. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om  I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i… Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskotts-näring Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskotts-näring, 2. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), 3. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring i syfte att genomföra direktiv 2006/141/EG i denna del.
Fakturamall vismaspcs

2013-11-28 Det ställs även särskilda krav på utformningen av marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Vidare föreslås att det ska vara förbjudet att inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda eller distribuera modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris annat än till barn som behöver den och endast under så lång tid som dessa barn behöver den. 3 § Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden. 4 § Ingen annan produkt än modersmjölksersättning får mark- Bestämmelser om marknadsföring i direktiv 2006/141/EG. Artiklarna 3, 13.8 b och 14 i direktiv 2006/141/EG handlar om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Enligt artikel 3 får modersmjölksersättning och tillskottsnäring marknadsföras i gemenskapen endast om direktivets bestämmelser följs.

Lagen genomför bestämmelser om marknadsföring i ett  kvalitativ modersmjölksersättning, att den används på rätt sätt och att marknadsföringen och distributionen sköts ändamålsenligt.
Ungdomsmottagningen ålder

star wars 15 årsgräns
byta högskola flashback
kalmar kuvert öppettider
idrottslektioner årskurs 2
aktie sweco
tung motorcykel korkort

Reklam för modersmjölksersättning regleras hårdare

17 dec 2013 finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. 15 kap. Reklam för modersmjölksersättning. Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Remissyttrande Dnr 2019/1190.


Vad är högskoleingenjör
reformers in the progressive era

USA:s försök att stoppa amningsdirektiv väcker bestörtning

En ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning med mera är på väg. Man vill göra om den 30 år gamla överenskommelsen mellan Konsumentverket och barnmatsbranschen till lag. Överenskommelsen som skulle reglera aktiv marknadsföring mot småbarnsföräldrar och gravida har inte direkt respekterats av många företag.